Azerbaycan Liderliğindeki Çatışmalar ve İç Siyasi Anlaşmazlıklar (1920-25)

Bağımsız, demokratik, çok partili bir toplumun var olduğu bir dönemde, totaliter Sovyet rejiminde meydana gelen siyasi süreçlerin, özellikle iç çatışmaların ve çatışmaların gerçek mahiyetini ortaya koymak, sorumlu ve ciddi bir araştırma konusu olarak değerlendirilebilir.

1920-1925 iklimini, kamu yönetimi mekanizmasının özelliklerini bilmek, ideolojik olmaktan uzak bir ortamda, kişisel niteliklerden doğan ve bağımsız bir karaktere sahip olan siyasi alandaki mücadeleyi analiz etmek zor bir iştir.

RM Bayramova’nın “Azerbaycan liderliğinde çatışmalar ve iç siyasi çatışmalar (1920-1925)” monografisi bu soruna adanan ilk önemli eserdir. Monografi hem profesyonellere hem de geniş bir okuyucu kitlesine yöneliktir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button