Çalışanların Eğitimi – Eğitimin İhtiyacı ve Önemi

Oryantasyon gerçekleştikten sonra çalışanların eğitimi gerçekleşir. Eğitim, belirli bir işi yapmak için çalışanların becerilerini, yeteneklerini ve bilgilerini geliştirme sürecidir. Eğitim süreci, çalışanların düşünme biçimini şekillendirir ve çalışanların kaliteli performansına yol açar. Doğada süreklidir ve hiç bitmez.

Örgütsel gelişim ve başarı için eğitim çok önemlidir. Bir kuruluşun hem işverenleri hem de çalışanları için verimlidir. Bir çalışan iyi eğitilirse daha verimli ve üretken olacaktır.

Eğitim dört temel temelde verilir:

Eğitimin faydaları şu şekilde özetlenebilir:

Eğitim genellikle iki şekilde verilir:

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button