İzmir Kentinde Siyasi Protesto Kültürü (1908-1912) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

İzmir Kentinde Siyasi Protesto Kültürü (1908-1912) adlı kitap, Umut Karabulut tarafından kaleme alınmıştır. 1908 yılında Meşruti yönetim sisteminin yeniden uygulanmasıyla birlikte Osmanlı toplumunda umutlar yeşermiştir. Ancak uluslararası gelişmeler, Osmanlı toplumunu öfkelendirmiş ve milliyetçilik duygularını körüklemiştir. Bu süreçte İzmir gibi kentler, politik yaşamda önemli bir rol oynamıştır. Ticari canlılığı ve büyük nüfusuyla İzmir, boykotlara, mitinglere ev sahipliği yapmıştır. Kitap, İkinci Meşrutiyet dönemindeki uluslararası problemlerin İzmir’de yansımalarını ele almaktadır. Kent toplumunun duygu ve düşüncelerinin dışa vurumu incelenmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button