19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1789-1914 (Ciltli) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Fransız İhtilali’nin önemini vurgulayarak, siyasal düzenin yıkılmasının ve yeni anlayışın ortaya çıkmasının insanlık tarihindeki etkisini anlatır. 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi’nin arka planını, siyasal ve toplumsal değişimleri, ihtilalleri, devletler arası ilişkileri ve bağımsızlık mücadelelerini ayrıntılı olarak inceler. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletleri, Amerika ve Uzakdoğu’daki siyasal olaylar kitabın merkezinde yer alır. Kitap, herkes için özel bir kaynak niteliğindedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button