Yunanca Düşünce Arapça Kültür — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap, “Yunanca Düşünce Arapça Kültür” adını taşımakta ve yazarı Dimitri Gutas’tır. Kitap, Halife el-Mehdi’nin Aristoteles’in Topika’sını Arapça’ya çevirme emriyle başlar. Kitabın Süryanice’den çevrilmesi ve Yunanca’sına danışılması anlatılır. Mehdi, kitabı dikkatle okuyarak İslam’ı savundu ve Hıristiyan Patrik I. Timotheos’la tartıştı. Timotheos, halifenin argümanlarına karşı kibarca cevap verdi. Yunanca-Arapça çeviri hareketi, Arap Abbasi hanedanının iktidara gelmesiyle başladı ve astroloji, fizik, matematik gibi konuları kapsayan eserler neredeyse tamamı Arapça’ya çevrildi. Bu hareket, insanlık tarihinde yeni bir çağ başlatmış olup, Perikles Atina’sı, İtalyan Rönesansı ve 16.-17. yüzyıl bilimsel devrimiyle aynı öneme sahiptir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button