Yönetimin Kontrol Fonksiyonu

Kontrol, her şeyin kabul edilen planlar, yayınlanan talimatlar ve oluşturulan ilkelerle uyumlu olup olmadığının doğrulanmasından oluşur.

Kontrol, planlanan hedeflere ulaşmak için organizasyonel kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar . Kontrol, fiili performansın standart performanstan sapmasını ölçer, bu tür sapmaların nedenlerini keşfeder ve düzeltici önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

Brech'e göre, "Kontrol, yeterli ilerlemeyi sağlamak amacıyla fiili performansı standartlara veya planlara göre kontrol etme ve ayrıca gelecekteki olası ihtiyaçlara bir katkı olarak kazanılan bu deneyimi kaydetme süreci olarak adlandırılan sistematik bir uygulamadır."

Donnell'e göre, "Nasıl bir denizci planlı bir eylemle ilgili olup olmadığından emin olmak için sürekli okuma yapıyorsa, bir işletme yöneticisi de girişiminin doğru yolda olduğundan emin olmak için sürekli okuma yapmalıdır."

Kontrol etmenin iki temel amacı vardır.

Yönetimin kontrol fonksiyonunun özellikleri aşağıdadır:

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button