Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM): Tanım, Hesaplama ve Örnek

Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) Nedir?

Yönetim altındaki varlıklar (AUM), bir kişi veya kuruluşun müşterileri adına yönettiği yatırımların toplam piyasa değeridir. Yönetim tanımları ve formülleri altındaki varlıklar şirkete göre değişir.

AUM’nin hesaplanmasında bazı finansal kuruluşlar banka mevduatlarını, yatırım fonlarını ve nakit parayı hesaplamalarına dahil eder. Diğerleri, yatırımcının şirkete kendi adına işlem yapma yetkisi verdiği takdire bağlı yönetim altındaki fonlarla sınırlandırır.

Genel olarak, AUM, bir şirketi veya yatırımı değerlendirirken kullanılan yalnızca bir özelliktir. Ayrıca, genellikle yönetim performansı ve yönetim deneyimi ile birlikte ele alınır. Bununla birlikte, yatırımcılar genellikle daha yüksek yatırım girişlerini ve daha yüksek AUM karşılaştırmalarını kalite ve yönetim deneyiminin olumlu bir göstergesi olarak görürler.

Temel Çıkarımlar

  • Yönetim altındaki varlıklar (AUM), bir kişi veya kuruluşun yatırımcılar adına yaptığı yatırımların toplam piyasa değeridir.
  • AUM, belirli bir fona giren ve çıkan para akışını ve varlıkların fiyat performansını yansıtarak günlük olarak dalgalanır.
  • Daha büyük AUM’ye sahip fonlar daha kolay işlem görme eğilimindedir.
  • Bir fonun yönetim ücretleri ve giderleri genellikle AUM’nin yüzdesi olarak hesaplanır.

Yönetim Altındaki Varlıkları Anlamak

Yönetim altındaki varlıklar, bir riskten korunma fonunun veya finans kuruluşunun müşterileri için ne kadar para yönettiğini ifade eder. AUM, bir fon veya fon ailesi, risk sermayesi şirketi, aracı kurum veya yatırım danışmanı veya portföy yöneticisi olarak kayıtlı bir kişi tarafından yönetilen tüm yatırımların piyasa değerinin toplamıdır.

Büyüklüğü veya miktarı belirtmek için kullanılan AUM, birçok şekilde ayrılabilir. Tüm müşteriler için yönetilen toplam varlık miktarına veya belirli bir müşteri için yönetilen toplam varlık miktarına atıfta bulunabilir. AUM, yöneticinin bir veya tüm müşteriler için genellikle isteğe bağlı olarak işlem yapmak için kullanabileceği sermayeyi içerir.

Örneğin, bir yatırımcının bir yatırım fonuna 50.000 $ yatırımı varsa, bu fonlar toplam AUM’nin (fon havuzu) bir parçası haline gelir. Fon yöneticisi, fonun yatırım amacı doğrultusunda, herhangi bir ek özel izin almadan, yatırılan fonların tamamı ile pay alıp satabilir.

Servet yönetimi endüstrisinde, bazı yatırım yöneticilerinin AUM’ye dayalı gereksinimleri olabilir. Diğer bir deyişle, bir yatırımcının, hedge fonu gibi belirli bir yatırım türüne hak kazanabilmesi için minimum miktarda kişisel AUM’ye ihtiyacı olabilir. Servet yöneticileri, müşterinin çok büyük bir mali darbe almadan olumsuz piyasalara dayanabilmesini sağlamak istiyor. Bir yatırımcının bireysel AUM’si, bir finansal danışman veya aracı kurumdan alınan hizmetlerin türünün belirlenmesinde de bir faktör olabilir. Bazı durumlarda, yönetim altındaki bireysel varlıklar da bireyin net değeri ile çakışabilir.

Yönetim Altındaki Varlıkların Hesaplanması

Yönetim altındaki varlıkları hesaplama yöntemleri şirketler arasında farklılık gösterir. Yönetim altındaki varlıklar, belirli bir fona giren ve çıkan yatırımcı parasının akışına bağlıdır ve sonuç olarak günlük olarak dalgalanabilir. Ayrıca, varlık performansı, sermaye kazancı ve yeniden yatırılan temettüler, bir fonun AUM’sini artıracaktır. Ayrıca, yeni müşteriler ve onların varlıkları kazanıldığında, yönetilen toplam firma varlıkları artabilir.

AUM’de azalmaya neden olan faktörler arasında yatırım performansı kayıplarından, fon kapanışlarından ve yatırımcı akışlarındaki düşüşten kaynaklanan piyasa değerindeki düşüşler yer alır. Yönetim altındaki varlıklar, firmanın tüm ürünlerine yatırılan yatırımcı sermayesinin tamamıyla sınırlı olabilir veya yatırım şirketi yöneticilerinin sahip olduğu sermayeyi içerebilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), SEC’e kaydolmaları gereken fonlar ve yatırım firmaları için AUM gerekliliklerine sahiptir. SEC, adil ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için finansal piyasaları düzenlemekten sorumludur. Kayıt için SEC gerekliliği, firmanın büyüklüğü ve konumu da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak AUM cinsinden 25 milyon ila 110 milyon dolar arasında değişebilir.

AUM Neden Önemlidir?

Firma yönetimi, şirketin gücünü belirlemede yatırım stratejisi ve yatırımcı ürün akışlarıyla ilgili olarak AUM’yi izleyecektir. Yatırım şirketleri ayrıca yeni yatırımcıları çekmek için yönetim altındaki varlıkları bir pazarlama aracı olarak kullanır. AUM, yatırımcıların bir şirketin faaliyetlerinin rakiplerine göre boyutunun bir göstergesi olmasına yardımcı olabilir.

AUM ayrıca ücretlerin hesaplanmasında önemli bir husus olabilir. Birçok yatırım ürünü, yönetim altındaki varlıkların sabit bir yüzdesi olan yönetim ücretlerini alır. Ayrıca, birçok finansal danışman ve kişisel para yöneticisi, müşterilerinden yönetim altındaki toplam varlıklarının bir yüzdesini alır. Tipik olarak, AUM arttıkça bu yüzde azalır; bu şekilde, bu finans profesyonelleri yüksek varlıklı yatırımcıları çekebilir.

Yönetim Altındaki Varlıkların Gerçek Hayattan Örnekleri

Belirli bir fonu değerlendirirken, yatırımcılar genellikle fon büyüklüğünün bir göstergesi olarak işlev gördüğü için AUM’sine bakarlar. Tipik olarak, yüksek AUM’lere sahip yatırım ürünleri, daha yüksek piyasa işlem hacimlerine sahiptir ve bu da onları daha likit hale getirir, bu da yatırımcıların fonu kolaylıkla alıp satabilmeleri anlamına gelir.

CASUS

Örneğin, SPDR S&P 500 ETF (SPY), piyasadaki en büyük borsa yatırım fonlarından biridir. Bir ETF, S&P 500 gibi bir endeksle eşleşen veya onu yansıtan bir dizi hisse senedi veya menkul kıymet içeren bir fondur. SPY, S&P 500 endeksindeki 500 hisse senedinin tamamına sahiptir.

11 Mart 2022 itibarıyla SPY’nin, günlük ortalama 113 milyon hisse işlem hacmiyle 380,7 milyar dolarlık yönetimi altındaki varlıkları vardı. Yüksek işlem hacmi, likiditenin yatırımcılar için ETF hisselerini alıp satmaya çalışırken bir faktör olmadığı anlamına gelir.

EDOW

İlk Trust Dow 30 Eşit Ağırlık ETF’si (EDOW), Dow Jones Endüstri Ortalamasındaki (DJIA) 30 hisse senedini izler. 11 Mart 2022 itibariyle, EDOW’un yönetimi altında 130 milyon dolarlık varlıklar ve SPY’ye kıyasla çok daha düşük işlem hacmi, günde ortalama yaklaşık 53.000 hisse vardı. Bu fon için likidite, yatırımcılar için bir değerlendirme olabilir, yani günün veya haftanın belirli saatlerinde hisse alıp satmanın zor olabileceği anlamına gelir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button