Yeryüzü Yakılıp Yıkılırken Dijital Çağdan Kapitalizm-Sonrası Dünyaya — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Yeryüzü Yakılıp Yıkılırken Dijital Çağdan Kapitalizm-Sonrası Dünyaya adlı kitap, Jonathan Crary tarafından kaleme alınmıştır. Modern sanayi uygarlığı, dünyayı ateşe verme noktasına gelmiştir. Toplumsal oluşumların kurutulması, insani müştereklerin yok edilmesiyle iç içe geçmiş durumdadır. Kapitalizmin “yakıp yıkma” safhasına ulaşılmıştır. Yakıp yıkma kapitalizmi, grupları, toplulukları ve doğal kaynakları tahrip etmektedir. Küresel Güney’de yaşanan çorak alanlar, yoksulların umutsuz iç sürgünlerine dönüşmektedir. Toplum karşıtı aygıtlara karşı birlik ve ortak eylemlilik, yeni dayanışma biçimlerine dönüşebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button