Yeni Dünyanın Başlangıcı Fransız Devrimi’nin Yeni Tarihi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Yeni Dünyanın Başlangıcı, Fransız Devrimi’nin yeni bir perspektiften incelendiği bir kitaptır.
Tarihçi Jeremy D. Popkin, devrimin cesur ve kışkırtıcı yönlerini detaylı bir şekilde ele alır.
Devrimin öncüleri olan Mirabeau, Robespierre, Danton gibi isimlerin yanı sıra kadınların ve ezilen halkların da önemli rollerini vurgular.
Kitap, devrimin idealleri ile sonuçları arasındaki çelişkiyi vurgulayarak günümüz toplumlarının karşılaştığı sorunlara ışık tutar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button