Yazılım Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar?

Yazılım mühendisliği, yazılımın tasarımı, geliştirilmesi ve bakımı için detaylı bir mühendislik çalışmasıdır. Düşük kaliteli yazılım projelerinin sorunlarını çözmek için yazılım mühendisliği tanıtıldı. Bir yazılım genellikle zaman çizelgelerini, bütçeleri ve düşük kalite düzeylerini aştığında sorunlar ortaya çıkar. Uygulamanın tutarlı, doğru, zamanında ve bütçeye uygun ve ihtiyaçlar dahilinde oluşturulmasını sağlar. Yazılım mühendisliğinin talebi, uygulamanın çalışacağı varsayılan kullanıcı gereksinimleri ve ortamdaki muazzam değişim oranını karşılamak için de ortaya çıktı.

Bir yazılım ürünü, son kullanıcı tarafından ne kadar kolay kullanılabileceğine ve kullanıcıya sunduğu özelliklere göre değerlendirilir. Bir uygulama aşağıdaki alanlarda puan almalıdır: – 1) Operasyonel: – Bu, bir yazılımın bütçe, kullanılabilirlik, verimlilik, doğruluk, işlevsellik, güvenilirlik, güvenlik ve güvenlik gibi işlemlerde ne kadar iyi çalıştığını gösterir. 2) Geçiş: – Geçiş, bir uygulama bir platformdan diğerine kaydırıldığında önemlidir. Dolayısıyla, taşınabilirlik, yeniden kullanılabilirlik ve uyarlanabilirlik bu alana giriyor. 3) Bakım: – Bu, bir yazılımın değişen ortamda ne kadar iyi çalıştığını belirtir. Bakım kısmında modülerlik, sürdürülebilirlik, esneklik ve ölçeklenebilirlik gelir.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü veya SDLC, önerilen yazılım uygulamasını geliştirmek için yazılım mühendisliğinde bir dizi aşamadır, örneğin: 1) İletişim 2) Gereksinim Toplama 3) Fizibilite Çalışması 4) Sistem Analizi 5) Yazılım Tasarımı 6) Kodlama 7) Test 8) Entegrasyon 9) Uygulama 10) İşletme ve bakım 11) Elden çıkarma

Yazılım mühendisliği genellikle belirli bir görev veya bir çıktı için kullanıcı talebinin başlatılması olarak ilk adımla başlar. İhtiyacını bir hizmet sağlayıcı kuruluşa sunar. Yazılım geliştirme ekibi, kullanıcı gereksinimlerini, sistem gereksinimlerini ve işlevsel gereksinimleri ayırır. Gereksinim, bir kullanıcıyla görüşülerek, bir veritabanına başvurarak, mevcut sistemi inceleyerek vb. Toplanır. İhtiyaç toplandıktan sonra, ekip, yazılımın kullanıcının tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılıp yapılamayacağını analiz eder. Geliştirici daha sonra planının bir yol haritasına karar verir. Sistem analizi ayrıca yazılım ürünü sınırlamalarının anlaşılmasını da içerir. İhtiyaç ve analize göre yazılım tasarımı yapılır. Yazılım tasarımının uygulanması, program kodunun uygun bir programlama dilinde yazılmasıyla başlar. Yazılım testleri, geliştiriciler tarafından kodlanırken yapılır ve modül testi, program testi, ürün testi, şirket içi test ve kullanıcının katılımı ve geri bildirimiyle ürünü test etme gibi çeşitli kod seviyelerinde uzmanlar tarafından test edilerek kapsamlı testler yapılır.

Referanslar

  • https://economictimes.indiatimes.com/definition/software-engineering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button