Yabancılaşma ve Hızlanma: Geç Modern Zamansallığına Dair Bir Eleştirel Teori’ye Doğru — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap, modern yaşamın hızlanması ve teknolojinin ilerlemesiyle insanların zamandan tasarruf etmesine rağmen daha da yoğun hale geldiğini ele alıyor. Batı toplumlarında insanlar her gün daha hızlı koşmak zorunda hissediyorlar ve bu durum sadece yerlerini kaybetmemek için bir yarış gibi görünüyor. Yazar, bu hızlı yaşam biçiminin kaynağını inceleyerek eleştirel bir çerçeve sunuyor. Ayrıca, bu hızlı yaşamın insanları kendi benliklerinden uzaklaştırdığını ve çeşitli yabancılaşma türlerine neden olduğunu iddia ediyor. Kitap, modernitenin olumsuz etkileri ve hızlanmanın insanın içsel deneyimine olan etkileri üzerine derinlemesine bir analiz sunuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button