Vefa Ne Demek?

  • Sözünde durma,
  • Verilen sözü yerine getirme,
  • Dostluk ve muhabbette sebat etme,
  • Sevgide süreklilik, bağlılık ve sadâkat,
  • Arkadaşlarına, ilkelerine, ülkesine vb. sadık kalmanın kalitesi,
  • Yerel / bölgesel / kabile / aile vb. bağlılık / sadakat.

Referanslar

  • http://lugatim.com/s/vefa
  • https://www.ldoceonline.com/dictionary/loyalty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button