Uygarlıktan Önce Savaşlar Barışçıl Vahşi Miti — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Uygarlıktan Önce Savaşlar Barışçıl Vahşi Miti adlı kitap, insanlığın savaş ve barış kavramlarını sorgulamaktadır. Yazar Lawrence H. Keeley, insanlığın canavarlaşma ve uygarlaşma süreçlerini inceler.

Kitap, Batı uygarlığının tarih öncesi dönemdeki savaş ve barış anlayışını mercek altına almaktadır. Antropolojik, arkeolojik ve etnografik bulgularla desteklenen kitap, vahşi toplulukların da acımasız ve şiddetli savaşlara sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Savaş ve barış kavramlarının evrenselliğini sorgulayan kitap, insanlığın kibrinin ve çıkarlarının savaş ve barış anlayışını nasıl etkilediğini gözler önüne sermektedir. İnsanlığın savaş tarihine farklı bir perspektiften bakmamızı sağlayan kitabın, klasik “uygar/barbar” ayrımını sorgulayan bir yapısı bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button