Uygarlık Süreci Cilt 1/ Batılı Dünyevi Üst Tabakaların Davranışlarındaki Değişmeler — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Norbert Elias’ın başyapıtı Uygarlık Süreci, insanbilimleri literatürünün öncü eserlerinden biridir. Elias, toplumsal yapıların ve kişilik yapılarının uzun dönemli değişimlerine odaklanarak sosyolojinin ve sosyal psikolojinin ufkunu genişletir. Modernleşme sürecine yeni bir bakış açısı kazandıran kitap, uygarlık ve kültür kavramlarının sosyal anlamlarının tarihsel oluşumunu inceler. Elias, insan davranışlarının özel bir değişim biçimi olarak uygarlığı ele alır ve özdenetimin uygarlık ölçütü olarak nasıl önem kazandığını gösterir. Uygarlık Süreci, Batı dünyasının üst tabakalarının davranışlarındaki değişimleri titiz bir analizle ele alır ve toplumsal evrimin karmaşıklığını ortaya koyar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button