Ulysses — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

James Joyce’un modern epiği Ulysses, Dublin’de tek bir günde, 16 Haziran 1904’te geçmektedir. Reklam ajanı Leopold Bloom, yazar adayı Stephen Dedalus ve Leopold’un karısı Molly’nin hayatlarına odaklanan roman, modernist bir deney olduğu kadar gündelik hayatın ayrıntılarına merakla eğilen bir yapıttır.

20. yüzyıl edebiyatına damgasını vuran Ulysses, çetin, eğlenceli ve sınırsız bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Nevzat Erkmen’in özgün çevirisi, kitabın karmaşıklığını Türkçeye başarıyla taşımaktadır.

T. S. Eliot’un da belirttiği gibi, Ulysses çağımızın en önemli ifadesi olarak kabul edilmektedir. Joyce’un yoğun ve başıboş zihnin anbean düşüncelerini işlediği bu eser, çağdaş romancıların ötesinde bir yerdedir.

Ulysses, yepyeni bir deneyim sunan, gözün gördüğü veya kulağın işittiği değil, zihnin hayallerini konu alan bir anıt-romandır. Joyce’un bu başyapıtı, dünya edebiyatının zirvelerinden biri olarak kabul edilmekte ve pek çok okuyucuyu etkilemeye devam etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button