Türkçülüğün Esasları (Ciltli, İplik Dikişli) — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Türkçülüğün Esasları”, Ziya Gökalp’ın sosyolojik araştırmalarından yola çıkarak Türk milliyetçiliğini ele alan bir eserdir. Gökalp, Türk milletinin kimliği ve geleceği üzerine derinlemesine bir analiz sunar. Cumhuriyetin kuruluş döneminde büyük ilgi gören bu kitap, hala okuyanlara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Türkçülük ve Turancılık prensipleri üzerine detaylı bilgiler içeren eser, Türk milletinin içsel bir kimlik arayışını ele almaktadır. Gökalp’ın vurguladığı “yakın planda Türkçülük, uzak planda Turancılık” mefkûresi, Türk milliyetçiliğinin temelini oluşturur. Kitap, Türk milletinin tarihindeki önemli dönemeçleri ve gelecek perspektifini ele alarak okuyucuya rehberlik eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button