Türk Töresi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Ziya Gökalp tarafından yazılan “Türk Töresi” kitabı, Türk kültürünün tarihini derinlemesine ele alır. Gökalp, Türk dinî ve siyasî tarihinin bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkarır. Tarih felsefesi ve sosyolojisi alanında öncü çalışmalar yapan yazar, en eski Türk efsanelerini ve menkıbelerini okuyucusuna sunar. Geleneklerin ve deyimlerin kökenlerinin eski Türk mitolojisine dayandığını gösteren Gökalp, kitabıyla bu asrın kültür ve medeniyetine de ışık tutar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button