Türk Siyasi Tarihi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Türk Siyasi Tarihi” adlı kitap, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’nun imparatorluk mirasından Kıbrıs meselesine kadar Türk tarihinin kritik meselelerini ele alıyor. İlk bölümde Osmanlı İmparatorluğu ve Milli Mücadele yılları incelenirken, ikinci bölümde İstanbul’un İşgali ve Oniki Ada Meselesi gibi önemli konular belgelerle sunuluyor. Üçüncü bölümde laiklik konusu detaylı bir şekilde ele alınırken, son bölümde ise Kıbrıs meselesi tüm yönleriyle tartışmaya açılıyor. Kitap, Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın siyasi tarihini araştırmak isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button