Türk Medeniyeti Tarihi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap adı “Türk Medeniyeti Tarihi”. Yazarı Ziya Gökalp’tır. Bu eser, yazarın ölümünden sonra yayımlanmış olup, Türk medeniyeti tarihinin önemli kavramlarını inceler. Gökalp, Türk kültürü ile medeniyet arasındaki farkları bilimsel disiplinden ödün vermeden ele alır. Kitapta Türklerin tarih boyunca geliştirdikleri siyasal yapılar, askeri stratejiler, evlilik gelenekleri ve yeme içme kültürü detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Kitap, yaklaşık bir asır önce yazılmış olmasına rağmen bugün bile geçerliliğini koruyan düşünceler içermektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button