Türk Hukuk Tarihi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Türk Hukuk Tarihi” adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Mehmet Âkif Aydın’dır. Kitap, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk hukukunu detaylı bir şekilde ele almaktadır. İslamiyet öncesi Türk devletleri, Türkler ve İslamiyet, Osmanlılar dönemi hukuku gibi konular kitapta yer alır. Ayrıca devletin yapısı ve işleyişi, gayrimüslimler, ceza hukuku, kişiler hukuku, kölelik, vakıflar, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, arazi hukuku, borçlar hukuku, şirketler hukuku ve Tanzimat sonrası Osmanlı hukuku da incelenen konular arasındadır. Kitap, Türk hukuk tarihine geniş bir perspektiften bakmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button