Türk Ceza Hukukuna Giriş — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Türk Ceza Hukukuna Giriş adlı kitap, Prof. Dr. Hamide Zafer, Prof. Dr. Nur Centel ve Dr. Özlem Çakmut tarafından kaleme alınmıştır.

Kitap, Türk Ceza Hukuku konusunda genel bilgiler verirken, tarihi süreçten ceza hukukundaki temel ilkeler ve sorumluluğun esasına, ceza hukukunda kaynaklara ve yoruma dek birçok konuya değinmektedir.

Ceza yasalarının zaman, kişi ve yer yönünden uygulanması, suçluların geri verilmesi, suç genel teorisi, suçun unsurları, kusurluluk, özel beliriş biçimleri gibi konular kitapta detaylı şekilde ele alınmıştır.

Yaptırım hukuku üzerine de bilgiler veren kitap, cezanın amacı, nitelikleri, türleri ve belirlenmesi gibi konulara da açıklık getirmektedir.

Ayrıca, cezaların infazı, güvenlik tedbirleri ve ceza ilişkisinin ortadan kalkması gibi konular da kitabın içeriğinde yer almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button