Türk Anayasa Hukuku Dersleri — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kemal Gözler tarafından yazılan “Türk Anayasa Hukuku Dersleri” adlı kitap lisans öğrencileri için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Kitap, Türk anayasa hukuku konularını ele almaktadır ve yeni yöntemlerle hazırlanmıştır. Her bölümde konuya dair ayrıntılı bilgiler kutular halinde verilmiş, metin içinde sınıflandırmalar ve tablolar kullanılmıştır. Ayrıca kitapta birçok bölüme resimler eklenmiştir.

21 Ocak 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Kanunu, Türk anayasa hukukunu etkileyen önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler sebebiyle kitaplarının yeni baskısını yapmak zorunda kalan Kemal Gözler, 22. baskıda tüm güncellemeleri eklemiştir. Yasama, yürütme ve yargı organlarına ilişkin bölümler yeniden yazılmış ve tüm hükümler gözden geçirilmiştir. Kitap, mevcut anayasa düzenlemelerine uygun olarak güncellenmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button