Turizm Coğrafyası / Özellikler-Bölgeler — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Turizm Coğrafyası / Özellikler-Bölgeler adlı kitap, Prof. Dr. Nazmiye Özgüç tarafından kaleme alınmıştır. Küreselleşmeyi en çok kolaylaştıran faaliyetin turizm olduğu artık kabul edilmektedir. Turizm, konaklama tesislerine çok uluslu şirketler tarafından yapılan yatırımlarla küreselleşmeye katkıda bulunmaktadır. Sanayileşme, tarımda makineleşme gibi olguların giremediği her yere turizm ve ekonomik bakımdan kalkınmış ülkelerden çıkan turistler girebilmektedirler. Günümüzün turizm olgusu ve çağdaş turisti özellikle bu tür yerleri aramaktadır. Bu açıdan bakıldığında, turizmin “Birinci Dünya” ile “Üçüncü” ve “Dördüncü Dünya”ları bir araya getirdiği söylenebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button