Toplumun McDonaldlaştırılması — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Toplumun McDonaldlaştırılması adlı kitap, George Ritzer tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, McDonald’s restoran zincirinin sadece bir fast-food markası olmadığını, aynı zamanda toplumda derin etkiler yaratan bir sistemin adı olduğunu ortaya koymaktadır. McDonaldlaştırma süreci, toplumun her alanında verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve denetim gibi unsurlar üzerine kurulmuştur. Bu durum insanın duygularını, özgünlüğünü ve insanlık değerlerini tehdit etmektedir. Yazar, bu durumu eleştirirken aynı zamanda çözüm önerileri sunmaktadır. Kitap, modern toplumun gözden kaçan yönlerine dikkat çekerken okuyuculara uyarıcı bir işlev görmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button