Toplum Sözleşmesi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Toplum Sözleşmesi adlı kitabın yazarı Jean Jacques Rousseau’dur. Fransız Devrimi’nin felsefi zeminini hazırlayan eserlerden biridir. Kitapta, her bireyin sınıf ayrımı gözetmeksizin kanun önünde eşit kabul edilmesi gerektiği vurgulanır. Bireysel özgürlüklerin güvence altında olduğu bir sistem önerilir, genel irade ve mutabakata dayanır. Rousseau’nun bu klasik metni, mülkiyet, halkların egemenliği ve genel irade gibi önemli kavramları siyaset bilimine kazandırmıştır. Kitap, demokrasi modellerinin gerçekleşme koşullarını tartışarak demokrasi teorilerine katkı sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button