Tonyukuk Kültigin Bilge Kağan Anıtları Türkçenin Hangi Tarihi Dönemine Aittir?

“Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan Anıtları Türkçenin hangi tarihi dönemine aittir?” diye bir soru sorulduğunda, “Eski Türkçe” olarak cevap verilebilir.

Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan Anıtları

Orhon yazıtlarının söz varlığı üçte biri soyut kavramlar olmak üzere 900 kadar kelimedir. Konunun sınırlı olduğu dikkate alınınca bu sayının küçümsenmemesi gerekir.

Bu sınırlı konuda gerek somut gerekse soyut kavramların zenginliğinden ve bazı morfolojik özelliklerden hareketle o dönemdeki Türkçe’nin sadece konuşma değil aynı zamanda bir yazı dili ve çok daha eski bir dilin devamı olduğu anlaşılmaktadır.

Yazıtlardaki ikilemeler, yakın anlamlı ve eş anlamlı kelimeler, benzetmeler, mecazlar, karşıt kavramlar, deyimler ve tasvirler dağarcığı zengin bir edebî dilin varlığını düşündürür.

(https://islamansiklopedisi.org.tr/orhon-yazitlari)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button