Timurlenk Bozkırların Son Göçebe Fatihi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Timurlenk, tarihin unutulmaz liderlerinden biridir. Onun hüküm süren orduları, geniş topraklarda istikrar sağlamıştır. Timur, Orta Asya’da doğmuş ve savaşlarının neredeyse tamamını fetihlerle geçirmiştir. Timurlenk’in Exemplary valisi olarak anıldığı anlatılır. Timur’un yerleşik ordudan gelen düzenli bir yapıya sahip olup olmadığı konusunda fikir veren önemli bir metin olan ve Timur ile ilgili çok sayıda tarih çeşidi vardır. Bu kitap, Timur döneminin toplumsal ve kültürel yapısı üzerine kapsamlı bir inceleme sunmaktadır. Kitabın yazarı, Timur’u göçebe bir hanedanın kurucusu olarak ele almaktadır. Timur’un kişisel yönetim tarzı ve devlet kurma mekanizmaları üzerinde detaylı bir şekilde durulmuştur. Beatrice Forbes Manz’ın Timurlenk: Bozkırların Son Göçebe Fatihi adlı eseri, tarih meraklılarının ilgisini çekecek niteliktedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button