Teşvik Paketi Nedir?

Teşvik paketi, çeşitli ülke hükümetlerinin ekonomiyi canlandırmak ve ülkelerini finansal bir krizden kurtarmak için kullandıkları bir vergi iadesi ve teşvik paketidir.

Teşvik paketinin arkasındaki fikir, harcama talebi arttıkça vergi iadeleri sağlamak ve harcamaları artırmaktır, bu da istihdam oranında bir artışa neden olur ve bu da geliri artırır ve dolayısıyla harcamaları artırır. Bu döngü, ekonomi çöküşten kurtulana kadar devam eder.

Böylesi bir teşvik paketi, 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından, istihdamı artırmayı ve ABD ekonomisinin canlanmasını amaçlayan küresel durgunluk döneminde kullanıldı. Hindistan da banka mevduatlarının güvenliğini ve finansal sistemin istikrarını sağlamak için 2008’de ilk teşvik paketini kullandı.

Hükümet, bankacılık sistemine likidite aşılamak için gerekli adımları attı. Bankacılık sistemine likidite aşılamak amacıyla RBI, CRR’nin yanı sıra repo ve ters repo oranlarını düşürdü. Ayrıca bankacılık dışı finansman şirketlerinin karşılaştığı sorunlar da ele alındı. Bu önlemler, küresel durgunluğun etkisine karşı koymak ve Hindistan ekonomisini canlandırmak için hükümet tarafından alındı.

Referanslar

  • https://economictimes.indiatimes.com/definition/stimulus-package

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button