Ters Seçim: Tanım, Nasıl Çalışır ve Limon Problemi

Ters Seçim Nedir?

Ters seçim, genel olarak, satıcıların, alıcıların sahip olmadığı bilgilere sahip olduğu veya bunun tersinin, ürün kalitesinin bazı yönleri hakkında olduğu bir durumu ifade eder. Yani asimetrik bilginin istismar edildiği bir durumdur. Bilgi hatası olarak da adlandırılan asimetrik bilgi, bir işlemin taraflarından birinin diğer taraftan daha fazla maddi bilgiye sahip olması durumunda gerçekleşir.

Tipik olarak, daha bilgili taraf satıcıdır. Simetrik bilgi, her iki tarafın da eşit bilgiye sahip olduğu zamandır.

Sigorta söz konusu olduğunda, ters seçim, tehlikeli işlerde veya yüksek riskli yaşam tarzlarında olanların hayat sigortası gibi ürünleri satın alma eğilimidir. Bu durumlarda, aslında daha fazla bilgiye (yani sağlıkları hakkında) sahip olan alıcıdır. Ters seçimle mücadele etmek için sigorta şirketleri, kapsamı sınırlayarak veya primleri yükselterek büyük hasarlara maruz kalmayı azaltır.

Temel Çıkarımlar

  • Ters seçim, satıcıların ürün kalitesinin bazı yönleri hakkında alıcıların sahip olmadığı veya tam tersi bilgilere sahip olduğu zamandır.
  • Bu nedenle, tehlikeli işlerde veya yüksek riskli yaşam tarzlarında olanların, toplama şanslarının daha yüksek olduğu yerlerde hayat veya maluliyet sigortası satın alma eğilimidir.
  • Bir satıcı, sunulan ürün ve hizmetler hakkında bir alıcıdan daha iyi bilgiye sahip olabilir ve bu da alıcıyı işlemde dezavantajlı duruma getirebilir.
  • İkinci el araba veya sigorta piyasalarında ters seçim görülebilir.
1:16

Ters seçim

Ters Seçimi Anlamak

Ters seçim, bir müzakerede taraflardan birinin diğerinde eksik olan ilgili bilgiye sahip olması durumunda gerçekleşir. Bilgi asimetrisi, genellikle daha az karlı veya daha riskli pazar segmentleriyle daha fazla iş yapmak gibi kötü kararlar alınmasına yol açar.

Sigorta söz konusu olduğunda, ters seçimden kaçınmak, genel popülasyondan daha fazla risk altındaki insan gruplarını belirlemeyi ve onlardan daha fazla para talep etmeyi gerektirir. Örneğin, hayat sigortası şirketleri, bir başvuru sahibine bir poliçe verilip verilmeyeceğini ve hangi primin alınacağını değerlendirirken sigortalamadan geçer.

Sigortacılar tipik olarak bir başvuranın boyunu, kilosunu, mevcut sağlığını, tıbbi geçmişini, aile geçmişini, mesleğini, hobilerini, sürüş kaydını ve sigara içme gibi yaşam tarzı risklerini değerlendirir; tüm bu sorunlar başvuranın sağlığını ve şirketin tazminat ödeme potansiyelini etkiler. Sigorta şirketi daha sonra başvurana bir poliçe verilip verilmeyeceğine ve bu riski üstlenmesi için ne kadar prim alınacağına karar verir.

Ters Seçimin Sonuçları

Bir satıcı, sunulan ürün ve hizmetler hakkında bir alıcıdan daha iyi bilgiye sahip olabilir ve bu da alıcıyı işlemde dezavantajlı duruma getirebilir. Örneğin, bir şirketin yöneticileri, hisse fiyatının gerçek değerinden fazla değerlendiğini bildiklerinde hisseleri daha isteyerek ihraç edebilirler; alıcılar aşırı değerli hisseler satın alabilir ve para kaybedebilir. İkinci el otomobil pazarında, bir satıcı bir aracın kusurunu biliyor olabilir ve sorunu açıklamadan alıcıdan daha fazla ücret alabilir.

Ters seçimin genel sonucu, tüketicilerin satıcılar veya üreticiler tarafından tutulan bilgilerden yoksun olması nedeniyle maliyetleri artırması ve piyasada bir asimetri yaratmasıdır. Alıcılar satışa sunulan ürünlerin kalitesi konusunda temkinli olabileceğinden, bu aynı zamanda tüketimi azaltabilir. Veya, daha iyi satın alma kararları vermelerine yol açabilecek bilgilere erişimi olmayan veya bunları elde etme gücü olmayan bazı tüketicileri hariç tutabilir.

Bunun dolaylı bir etkisi, tüketicilerin sağlığı ve refahı üzerindeki olumsuz bir etkidir. İyi bilgi sahibi olmadığınız için hatalı bir ürün veya tehlikeli bir ilaç satın alırsanız, bu ürünleri tüketmek fiziksel zarara neden olabilir. Ya da tüketiciler, belirli sağlık ürünlerini (örn. aşılar) satın almaktan kaçınarak güvenli bir müdahaleyi yanlış bir şekilde aşırı riskli olarak değerlendirebilir.

Sigortada Ters Seçim

Ters seçim nedeniyle sigortacılar, yüksek riskli kişilerin poliçeler için daha fazla prim ödemeye ve ödemeye daha istekli olduklarını görüyorlar. Şirket ortalama bir fiyat talep ederse ancak yalnızca yüksek riskli tüketiciler satın alırsa, şirket daha fazla fayda veya talep ödeyerek finansal bir zarara uğrar.

Ancak, yüksek riskli poliçe sahipleri için primleri artırarak, şirket bu yardımları ödemek için daha fazla paraya sahip olur. Örneğin, bir hayat sigortası şirketi yarış arabası sürücüleri için daha yüksek primler talep eder. Bir araba sigortası şirketi, suçun yüksek olduğu bölgelerde yaşayan müşterilerden daha fazla ücret alır. Bir sağlık sigortası şirketi sigara içen müşteriler için daha yüksek primler almaktadır. Buna karşılık, riskli davranışlarda bulunmayan müşterilerin, artan poliçe maliyetleri nedeniyle sigorta için ödeme yapma olasılığı daha düşüktür.

Hayat veya sağlık sigortası kapsamındaki ters seçimin başlıca örneği, sigara içmeyen biri olarak sigorta kapsamına girmeyi başaran bir sigara içicisidir. Sigara içmek, hayat sigortası veya sağlık sigortası için tanımlanmış önemli bir risk faktörüdür, bu nedenle sigara içen bir kişi, sigara içmeyen biriyle aynı kapsama düzeyini elde etmek için daha yüksek primler ödemek zorundadır. Bir başvuru sahibi, sigara içme konusundaki davranışsal seçimini gizleyerek, sigorta şirketini, sigorta şirketinin finansal risk yönetimine ters olan teminat veya prim maliyetleri hakkında kararlar almaya yönlendiriyor.

Otomobil sigortası durumunda ters seçime başka bir örnek, başvuranın fiilen çok yüksek suç oranı olan bir bölgede yaşadığı halde, başvuranın suç oranının çok düşük olduğu bir bölgede ikamet adresi sağlamasına dayalı olarak sigorta teminatı alması durumu olabilir. . Açıktır ki, başvuranın aracı düzenli olarak yüksek suç oranına sahip bir alana park edildiğinde çalınma, tahrip edilme veya başka bir şekilde hasar görme riski, aracın düzenli olarak düşük suç oranına sahip bir alana park edilmesine kıyasla önemli ölçüde daha fazladır.

Bir başvuru sahibi, aracın aslında işlek bir caddeye park edilmişken her gece bir garaja park edildiğini belirtirse, daha küçük ölçekte ters seçim meydana gelebilir.

Ters Seçim Nasıl En Aza İndirilir?

Bilgiye erişimi artırarak, böylece asimetrileri en aza indirerek ters seçim. Tüketiciler için internet, maliyetleri düşürürken erişimi büyük ölçüde artırdı. Blog yazarları veya uzman web siteleri tarafından yapılan daha resmi incelemelerin yanı sıra kullanıcı incelemeleri biçimindeki kitle kaynaklı bilgiler genellikle ücretsizdir ve potansiyel alıcıları kaliteyle ilgili başka türlü belirsiz konular hakkında uyarır.

Satıcılar tarafından sunulan garantiler ve garantiler de yardımcı olabilir, tüketicilerin bir ürünü kusurları veya kalite sorunları olup olmadığını görmek için belirli bir süre risksiz kullanmalarına ve sorunlar olması durumunda herhangi bir sonuç çıkarmadan iade etmelerine olanak tanır. Kullanılmış araba endüstrisindeki Limon Yasaları gibi yasalar ve yönetmelikler de yardımcı olabilir. FDA gibi federal düzenleyici makamlar da ürünlerin tüketiciler için güvenli ve etkili olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Sigortacılar, başvuru sahiplerinden paramedikal muayene talep etme, doktor muayenehanelerini tıbbi kayıtlar için sorgulama ve kişinin aile geçmişine bakma şeklinde tıbbi bilgi talep ederek ters seçimi azaltır. Bu, sigorta şirketine, bir başvuru sahibinin kendi başına ifşa edemeyebileceği daha fazla bilgi verir.

Ahlaki Tehlike ve Ters Seçim

Ters seçim gibi, ahlaki tehlike de iki taraf arasında asimetrik bilgi olduğunda, ancak bir anlaşma yapıldıktan sonra bir tarafın davranışında bir değişikliğin ortaya çıktığı durumlarda ortaya çıkar. Ters seçim, bir alıcı ile bir satıcı arasındaki bir anlaşmadan önce simetrik bilgi eksikliği olduğunda meydana gelir.

Ahlaki tehlike, bir tarafın sözleşmeyi iyi niyetle yapmaması veya varlıkları, yükümlülükleri veya kredi kapasitesi hakkında yanlış bilgiler vermesi riskidir. Örneğin, yatırım bankacılığı sektöründe, devlet düzenleyici kurumlarının batmakta olan bankaları kurtaracağı bilinebilir; Sonuç olarak, banka çalışanları, riskli bahisleri sonuç vermezse bankanın nasılsa kurtulacağını bilerek, kazançlı ikramiyeler kazanmak için aşırı miktarda risk alabilirler.

limon sorunu

Limon sorunu, alıcı ve satıcının sahip olduğu asimetrik bilgi nedeniyle bir yatırımın veya ürünün değerine ilişkin ortaya çıkan sorunları ifade eder.

Limon sorunu, Berkeley’deki California Üniversitesi’nde ekonomist ve profesör olan George A. Akerlof tarafından 1960’ların sonlarında yazılan “Limon Pazarı: Kalite Belirsizliği ve Pazar Mekanizması” adlı bir araştırma makalesinde ortaya atıldı. Sorunu tanımlayan etiket cümlesi, Akerlof’un asimetrik bilgi kavramını göstermek için kullandığı kullanılmış araba örneğinden geldi, çünkü kusurlu kullanılmış arabalara genellikle limon denir. Çıkarım, ters seçim nedeniyle piyasada kalan tek kullanılmış arabaların eninde sonunda limon olacağıdır.

Limon sorunu, hem tüketici hem de iş ürünleri pazarında ve ayrıca alıcılar ve satıcılar arasında bir yatırımın algılanan değerindeki eşitsizlikle ilgili olarak yatırım alanında da mevcuttur. Limon sorunu, sigorta ve kredi piyasaları da dahil olmak üzere finans sektörü alanlarında da yaygındır. Örneğin, kurumsal finans alanında, bir borç veren, bir borç alanın gerçek kredi itibarına ilişkin asimetrik ve idealden daha az bilgiye sahiptir.

Neden Ters Seçim Olarak Adlandırılır?

“Olumsuz”, elverişsiz veya zararlı anlamına gelir. Bu nedenle, ters seçim, belirli grupların tam bilgiden yoksun oldukları için daha yüksek risk altında oldukları zamandır. Aslında, tam olarak dezavantajlı (veya avantajlı) oldukları için bir işleme girmek üzere seçilirler (veya seçmeyi seçerler).

Ters Seçim Piyasaları Nasıl Etkiler?

Ters seçim, bilgi asimetrilerinden kaynaklanır. İktisat teorisinde, piyasaların verimli olduğu ve herkesin tam ve “mükemmel” bilgiye sahip olduğu varsayılır. Bazıları diğerlerinden daha fazla bilgiye sahip olduğunda, daha az bilgi sahibi olanlardan genellikle kendi zararlarına olacak şekilde faydalanabilirler. Bu, fiyatları artırabilecek veya işlemlerin gerçekleşmesini engelleyebilecek piyasa verimsizlikleri yaratır.

Ticaret ve Yatırımda Ters Seçim Örneği Nedir?

Hisse senedi piyasalarında bazı doğal bilgi asimetrileri vardır. Örneğin, hisse ihraç eden şirketler kendi iç finansmanları ve kazançları hakkında genel halktan önce daha çok şey biliyor. Bu, bilgi sahibi kişilerin halka duyurular yapılmadan önce (yasa dışı bir uygulama olan) hisse senedi alım satımlarından kar elde ettiği içeriden öğrenenlerin ticareti vakalarına yol açabilir.

Diğer bir asimetri, piyasa yapıcıların ve bazı kurumsal tüccarların envanterlerini içerir. Bir şirketin hisselerinin büyük sahipleri halka açıklanırken, bu bilgi sadece üç ayda bir dağıtılır. Bu, piyasadaki bu oyuncuların, yatırımcı kamuoyu tarafından bilinmeyen belirli bir “ezilmesi gereken balta” – örneğin, güçlü bir satın alma veya satma isteği veya ihtiyacı – olabileceği anlamına gelir.

Alt çizgi

Ana akım ekonomik ve finansal modellerin varsayımlarının aksine, bilgi simetrik olarak erişilebilir değildir ve bir piyasadaki tüm aktörler tarafından kullanılabilir değildir. Özellikle, satıcılar ve üreticiler genellikle ne sattıklarına dair alıcılardan çok daha fazla bilgiye sahiptir. Bu bilgi asimetrisi, ters seçim olarak bilinen yöntemle pazar verimsizliklerine yol açabilir. Sigorta piyasalarında, başvuru sahipleri kendileri hakkında sigorta şirketlerinden daha fazla bilgiye sahiptir, bu da onların daha yüksek riskli olmakla ilgili önemli bilgileri sakladıkları anlamına gelir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button