Teori X ve Teori Y

1960 yılında Douglas McGregor , işyerindeki insan davranışının iki yönünü veya başka bir deyişle, bireylere (çalışanlara) ilişkin iki farklı görüşü öne süren X Teorisi ve Y Teorisini formüle etti:

McGregor'a göre yöneticilerin bireylerin doğasına ilişkin algıları çeşitli varsayımlara dayanmaktadır.

Dolayısıyla, Teori X'in çalışanların doğası ve işyerindeki davranışları hakkında karamsar bir görüş sunduğunu, Teori Y'nin ise çalışanların işyerindeki doğası ve davranışları hakkında iyimser bir görüş sunduğunu söyleyebiliriz. Maslow'un teorisi ile ilişkilendirirsek, Teori X'in çalışanların fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçları üzerinde durduğu varsayımına dayandığını söyleyebiliriz; X Teorisi ise sosyal ihtiyaçların, saygı ihtiyaçlarının ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının çalışanlara hakim olduğu varsayımına dayanmaktadır.

McGregor, Y Teorisini X Teorisinden daha geçerli ve makul olarak görmektedir . Böylece samimi ekip ilişkilerini, sorumlu ve teşvik edici işleri ve herkesin karar alma sürecine katılımını teşvik etti.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button