Tasarımcı Öğretmen UbD El Kitabı — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Tasarımcı Öğretmen UbD El Kitabı”, Dr. Sertel Altun ve Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yurtseven tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın amacı, UbD öğretim tasarımı modeli çerçevesinde öğretmenlerin tasarımcı öğretmen kimliği oluşturma sürecinde rehberlik etmektir.

Kitap, öğretmen adayları, öğretmenler ve eğitim yöneticilerinin ilgisini çekecek bilgiler içermektedir. Tasarım becerisi, öğrenci merkezli uygulama örnekleri, iyi bir tasarımın değerlendirme ölçütleri, farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulama örnekleri, süreç ve sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme türleri gibi konuları teorik ve pratik açıdan ele almaktadır.

Ayrıca kitap, yöneticilere de hitap etmekte ve kurumsal bazda okul tabanlı gelişim modeli oluşturma, sürdürme, değerlendirme ve geliştirme konularında rehberlik sunmaktadır. UbD temelli öğretim tasarımı sürecine öğretmen ve yöneticilerin iş birliği, paylaşım ve üretim yoluyla kurumsal öğretim programı arşivinin oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button