Tarihin Huzursuzluğu Modernlik, Kültürel Pratik ve Gündelik Hayat Sorunu — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı “Tarihin Huzursuzluğu: Modernlik, Kültürel Pratik ve Gündelik Hayat Sorunu”. Yazarı Harry Harootunian. Kitapta, Batı ve Batı olmayan tanımlarının gündelik hayatta ne anlama geldiği sorgulanıyor. Modernleşme, Batılı olma mı yoksa kapitalist üretim ilişkilerinin bir sonucu mu tartışılıyor. Harootunian, modernitenin farklı coğrafyalardaki deneyimlerini merkez kavramlarıyla sınırlamadan inceliyor. “Batı” ve “Batı olmayan” öznelerin sınırlarını aşındırarak çoğul deneyimlere vurgu yapıyor. Global kapitalizmin etkisi altındaki tüketim ve üretim alışkanlıklarının modernlik deneyimini nasıl etkilediği kitapta ele alınıyor. Kitap, modernliğin gündelik hayattaki yansımalarını ve kavramlaştırma biçimlerini detaylı bir şekilde inceliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button