Tarih Sümerde Başlar/ Yazılı Tarihteki Otuzdokuz İlk — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Tarih Sümerde Başlar: Yazılı Tarihteki Otuzdokuz İlk” adlı kitap, Samuel N. Kramer tarafından yazılmıştır. İlk yasa sistemi ve vergi indirimi gibi kavramların kökeni Sümerlerde başlamıştır. Sümerler, çiviyazısı denilen kil tabletlerde yazılarak yazılı tarihe geçmişlerdir. Kitap, Sümerlerin eğitimden aileye, tarımdan adalete kadar birçok alanda insanlık tarihine katkıda bulunduğunu detaylı bir şekilde ele almaktadır. Kitap, yıllar süren araştırmalar ve binlerce tabletin incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Edebiyat, politika, felsefe gibi konularda da Sümerlerin izlerine rastlanmaktadır. “Tarih Sümerde Başlar”, insanlığın geçmişine ışık tutan önemli bir kaynaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button