Tamamlanmamış Devlet Arap Ülkelerinde Hukuk Sorunu — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap, Arap ülkelerinde hukuk sorununu ele alıyor. Modernite ile birlikte pozitif hukukun önemi artmıştır. Arap ülkelerinde modernleşme süreci tamamlanmamıştır. Demokratikleşmeyi engelleyen hukuk sorunları bulunmaktadır. Dinî temeller, devletin ve toplumun belirleyicisi olarak korunmaktadır. İslâm’ın fıkıh okullarından başlayarak şer’i hukuk sistemleri incelenmektedir. Din, modern hukuku dışlamakta mıdır sorusuyla da ilgilenilmektedir. Hukuki yapı gelişmedikçe Arap ülkelerinde devletlerin modernleşme süreci sekteye uğrayacaktır. Kitap, Arap Baharı hareketlerine Tunus’tan bakarak yaklaşmaktadır. Ahmet Arslan’ın çevirisiyle bu eser, bu coğrafyayı anlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button