Tahvil Alıntısı: Tanım, Ticaret İçin Nasıl Okunmalı ve Örnek

Tahvil Alıntısı Nedir?

Tahvil fiyatı, bir tahvilin işlem gördüğü, nominal değerin yüzdesi olarak ifade edilen ve bir puan ölçeğine dönüştürülen son fiyattır. Nominal değer genellikle 100 olarak belirlenir ve tahvilin 1.000 $’lık nominal değerinin %100’ünü temsil eder. Örneğin, bir şirket tahvili 99’dan kote edilmişse, bu, nominal değerinin %99’unda işlem gördüğü anlamına gelir. Bu durumda, her bir tahvili satın almanın maliyeti 990 dolardır.

Temel Çıkarımlar

  • Tahvil fiyatı, bir tahvilin işlem gördüğü son fiyatı ifade eder.
  • Tahvil kotasyonları, par (yüzde değer) yüzdesi olarak ifade edilir ve bir nokta ölçeğine dönüştürülür.
  • Par değer geleneksel olarak 100’e ayarlanır ve bu, bir tahvilin 1.000 $’lık nominal değerinin %100’ünü temsil eder.
  • Tahvil fiyatları kesirler olarak da ifade edilebilir.
1:27

Tahvil Alıntısı

Bond Alıntısı Nasıl Çalışır?

Tahviller için fiyat kotasyonları, tahvilin nominal değerinin bir yüzdesi ile temsil edilir ve bu, sayısal bir değere dönüştürülür, ardından tahvil başına maliyeti belirlemek için 10 ile çarpılır. Tahvil fiyatları kesirler olarak da ifade edilebilir.

Örneğin, şirket tahvilleri 1/8’lik artışlarla kote edilirken, devlet tahvilleri, senetler ve tahviller 1/32’lik artışlarla kote edilir. Bu nedenle, 99 1/4’lük bir tahvil kotasyonu, paritenin %99,25’ini temsil eder. Yüzdeyi 99,25’e çevirmek ve 10 ile çarpmak, tahvil başına 992,5 dolarlık bir maliyetle sonuçlanır. Tahviller, itibari değerin bir yüzdesi olarak kote olmanın yanı sıra, vadeye kadar getiri (YTM) ile de kote edilebilir.

Tahvil fiyatı ve kotasyon hesaplaması, diğer yatırım türlerine kıyasla oldukça basittir.

Tahvil Kotasyon Türleri

Bir işlemin gerçekleştiği son fiyata ek olarak, tam tahvil kotasyonları, son işlemdeki kotasyonla aynı şekilde hesaplanan alış ve satış fiyatlarını içerir. Teklif, alıcıların teklif anında bono için ödemeye razı oldukları en yüksek fiyat seviyesidir. Anında işlem gerçekleştirmek isteyen tahvil satıcıları için teklif, işlem için olası fiyattır. Satış, kotasyon anında satılacak tahvillerin en düşük fiyat seviyesidir.

Alış ve satış fiyatı arasındaki fark “spread” olarak bilinir. Tam kotasyonda, Hazine gibi yüksek likidite seviyelerine sahip tahviller, alış ve satış fiyatı arasında genellikle birkaç kuruşluk farklara sahiptir. Öte yandan, düşük likiditeye sahip şirket tahvillerindeki spreadler 1 doları geçebilir. Örneğin, likit olmayan bir şirket tahvilinin tam fiyatı, 97 $’lık bir teklif ve 99 $’lık bir satış fiyatı ile 98 $’lık son bir ticareti listeleyebilir.

Tahviller ayrıca, ticari uygulamadan ziyade genellikle referans amacıyla yapılan vadeye kadar getirileri açısından da kote edilebilir. Örneğin, finans medyası, yatırımcılara tahvil fiyatlarındaki dalgalanmalar için bir referans noktası vermek amacıyla genellikle YTM’sine göre 10 yıllık Hazine tahvilinden alıntı yapar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button