Tahkim

Tahkim Nedir?

Tahkim, yatırımcılar ve komisyoncular arasındaki veya komisyoncular arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kullanılan bir mekanizmadır. Mali Sektör Düzenleme Kurumu (FINRA) tarafından denetlenir ve kararlar nihai ve bağlayıcıdır. Tahkim, tarafların gönüllü bir anlaşmaya varmak için müzakere ettiği arabuluculuktan farklıdır ve tüm taraflar üzerinde anlaşmaya varmadıkça kararlar bağlayıcı değildir.

Tahkim, bir yatırımcının bir komisyoncunun görevi kötüye kullandığını iddia ettiği, ancak o komisyoncu ile yatırımcının tazminat talep ettiği belirli bir anlaşmazlığı olmadığı bir yatırımcı şikayetinde bulunmakla aynı şey değildir.

Tahkim Nasıl Çalışır?

Pratik açıdan, tahkim bir davaya benzer, ancak daha düşük maliyetler ve ilgili zaman taahhütleri nedeniyle tüm taraflar için tercih edilebilir.

Temel Çıkarımlar

  • Tahkim, yatırımcı şikayetinde bulunmakla aynı şey değildir.
  • Tahkim, ilgili tüm taraflar için daha düşük maliyetler ve zaman taahhütleri nedeniyle bir davaya tercih edilebilir.
  • 50.000 $’dan daha azını ilgilendiren anlaşmazlıklar, şahsen duruşma yapılmasını gerektirmez.
  • 50.000 ABD Doları ile 100.000 ABD Doları arasındaki anlaşmazlıklar için, tek bir hakemle şahsen duruşma yapılmasını gerektirir.

Bir yatırımcı veya komisyoncu, FINRA’ya kayıtlı bir komisyoncuyla belirli bir anlaşmazlığa düştüğünde, FINRA’da iddia edilen suistimali ve tazminat olarak aradıkları para miktarını belirten bir talepte bulunabilir.

FINRA, zarar gören taraf aksini talep etmedikçe menkul kıymetler sektöründe istihdam edilmeyecek olan üç finans sektörü profesyonelinden oluşan bir heyet atayacaktır. Bu, önyargıyı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır, ancak taraflardan biri panelin bir üyesinin önyargılı olduğundan şüphelenirse değişiklik talep edebilir.

Tahkim Duruşmaları

50.000$’dan daha azını ilgilendiren ihtilaflar için yüz yüze görüşme gerekli görülmemektedir; bunun yerine, her iki taraf da yazılı materyalleri davayı karara bağlayan tek bir hakeme sunar. 50.000 ABD Doları ile 100.000 ABD Doları arasında değişen uyuşmazlıklar için, tek bir hakemle yüz yüze yapılan duruşmalar en yaygın olanıdır.

100.000$’ın üzerindeki ihtilaflar için, üç hakemle yüz yüze yapılan duruşmalar standarttır. Karar için üç hakem heyetinin çoğunluğu (yani iki kişi) gereklidir. Hakemler kararlarını açıklamak zorunda değildir.

Tahkime başvuran taraflar kendilerini temsil edebilirler veya bir avukat tutabilirler. Genel olarak, tahkim kurulları mahkeme sisteminden daha az biçimcidir, bu nedenle yatırımcıların kendilerini temsil ederken bile başarılı olma şansları makuldür.

Yatırımcıların bu seçeneği uygularken göz önünde bulundurmaları gereken zaman ve seyahat masrafları bir yana, tahkim başvurusuyla ilgili ücretler vardır.

Özel Hususlar

Tahkim kurulları, bir ihtilafta talep edilen meblağın tamamına hükmedemez. Örneğin, bir yatırımcı komisyoncusuna karşı 38.000$’lık bir talepte bulunursa, panel yatırımcının lehine karar verebilir, ancak yalnızca 10.000$’a hükmedebilir.

Tahkim kararları bağlayıcıdır ve çok sınırlı durumlar dışında temyize tabi değildir. Öte yandan, FINRA’nın arabuluculuk süreci, her iki taraf da anlaşmayı kabul etmedikçe bağlayıcı değildir.

Kamu Yatırımcıları Tahkim Barosu, FINRA’yı tahkim panellerinde çeşitlilik eksikliği ve önyargı ve çıkar çatışmalarına karşı gevşek güvenceler nedeniyle eleştirdi. Düzenleyici, bu eleştirilerin, özellikle hakemlerin yaşına odaklanmanın yersiz olduğunu savundu.

Hizmet şartlarında, çoğu komisyoncu, yatırımcıların olası anlaşmazlıkları çözmek için mahkemeye gitmek yerine zorunlu tahkimi kabul etmelerini ister. FINRA, tahkim konusunda neredeyse tekele sahip olduğundan, kuruluşun panelleri birçok yatırımcının tek başvurduğu yerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button