Şüpheli Alacak Karşılığı: Tanımlama ve Kayıt Yöntemleri

Kötü Borç Ödeneği Nedir?

Şüpheli alacak karşılığı, bir firmanın nihai olarak tahsil edilemeyebilecek alacaklarının miktarını tahmin etmek için kullanılan bir değerleme hesabıdır. Şüpheli hesap karşılığı olarak da bilinir. Bir borçlu bir krediyi temerrüde düştüğünde, şüpheli alacak hesabı karşılığı ve kredi alacak bakiyesi, kredinin defter değeri için azaltılır.

Temel Çıkarımlar

  • Şüpheli alacak karşılığı, bir firmanın nihai olarak tahsil edilemeyebilecek alacaklarının miktarını tahmin etmek için kullanılan bir değerleme hesabıdır.
  • Borç verenler, şüpheli alacaklar için bir ödenek kullanır çünkü bir firmanın toplam alacak hesaplarının görünen değeri nihai olarak tahsil edilen gerçek bakiye değildir.
  • Şüpheli alacak karşılığını tahmin etmenin başlıca yolları, satış yöntemi ve alacak hesapları yöntemidir.
  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) göre, şüpheli alacak karşılığı için temel gereklilik, firmanın tahsilat geçmişini doğru bir şekilde yansıtmasıdır.

Kötü Borç Ödeneği Nasıl Çalışır?

Borç verenler, şüpheli alacaklar için bir ödenek kullanır çünkü bir firmanın toplam alacak hesaplarının görünen değeri nihai olarak tahsil edilen gerçek bakiye değildir. Sonuçta alacakların bir kısmı ödenmeyecektir. Bir müşteri bir alacak için vadesi gelen anapara veya faiz tutarını asla ödemediğinde, işletme eninde sonunda alacakları tamamen silmek zorundadır.

Kötü Borç Karşılığını Tahmin Etme Yöntemleri

Kötü borç ödeneğini hesaplamanın iki temel yolu vardır. Yöntemlerden biri satışlara, diğeri ise alacak hesaplarına dayanmaktadır.

Satış Yöntemi

Satış yöntemi, şüpheli alacak karşılığını, gerçekleştikçe kredi satışlarının bir yüzdesi olarak tahmin eder. Bir firmanın 1.000.000 $ kredili satış yaptığını ancak deneyimlerinden %1.5’inin asla ödeme yapmadığını bildiğini varsayalım. Ardından, şüpheli alacak karşılığına ilişkin satış yöntemi tahmini 15.000 $ olacaktır.

Alacak Hesabı Yöntemi

Alacak hesapları yöntemi önemli ölçüde daha karmaşıktır ve kötü alacaklar karşılığına ilişkin daha iyi tahminler sağlamak için alacakların yaşlandırılmasından yararlanır. Temel fikir, bir borç ne kadar uzun süre ödenmezse, borcun asla ödenmeme ihtimalinin o kadar yüksek olduğudur. Bu durumda, ilk satışların belki de sadece %1’i şüpheli alacak karşılığına eklenecektir.

Ancak, 30 gün geçmesine rağmen ödenmeyen alacakların %10’u şüpheli alacak karşılığına eklenebilir. 90 gün sonra, %50’ye yükselebilir. Son olarak, borçlar bir yıl sonra silinebilir.

Şüpheli Borç Karşılığı için Gereksinimler

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) göre, şüpheli alacak karşılığı için temel gereklilik, firmanın tahsilat geçmişini doğru bir şekilde yansıtmasıdır. 100.000 $’lık kredi satışından 2.100 $’ı geçen yıl ödenmediyse, bu yıl şüpheli alacak karşılığı için %2,1 uygun bir satış yöntemi tahminidir. Bu tahmin süreci, firma birkaç yıldır faaliyet gösteriyorsa kolaydır. Yeni işletmeler, sektör ortalamalarını, pratik kuralları veya başka bir işletmenin rakamlarını kullanmalıdır.

Alacak hesaplarının gerçek değerini belirlemek için şüpheli alacak karşılığının doğru bir tahmini gereklidir.

Varsayılan Hususlar

Borç veren belirli bir kredi bakiyesinin temerrüde düştüğünü onayladığında, şirket şüpheli hesap bakiyesi karşılığını azaltır. Kredi alacak bakiyesini de azaltır, çünkü kredi temerrüdü artık sadece kötü bir borç tahmininin parçası değildir.

Ayarlama Hususları

Şüpheli alacak karşılığı her zaman temerrüde düşmesi beklenen kredilerin cari bakiyesini yansıtır ve bakiye, bu bakiyeyi göstermek için zaman içinde ayarlanır. Bir borç verenin kredi bakiyesinin 2 milyon $’lık temerrüde düşme riski altında olduğunu tahmin ettiğini ve tahsisat hesabının halihazırda 1 milyon $’lık bir bakiyeye sahip olduğunu varsayalım. Ardından, şüpheli alacak giderine düzeltme girişi ve ödenek hesabındaki artış ek 1 milyon dolar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button