Şüpheli Alacak Karşılığı: Muhasebe Yöntemleri

Şüpheli Hesaplar İçin Ödenek Nedir?

Şüpheli alacak karşılığı, sadece ödenmesi beklenen tutarları yansıtmak üzere bilançoda gösterilen alacakların toplamından mahsup edilen bir kontrat hesabıdır. Şüpheli alacaklar karşılığı, tahsil edilemeyecek olması beklenen alacakların yüzdesini tahmin eder. Ancak, müşterilerin gerçek ödeme davranışı tahminden önemli ölçüde farklı olabilir.

Temel Çıkarımlar

  • Şüpheli alacak karşılığı, tahsil edilemeyecek duruma gelmesi beklenen alacakların yüzde olarak kaydedildiği kontra hesabıdır.
  • Karşılık, ilk satışla aynı muhasebe döneminde, şüpheli alacak giderine mahsup edilerek oluşturulur.
  • Satış yüzdesi yöntemi ve alacak hesapları yaşlandırma yöntemi, tahsil edilemeyen hesapları tahmin etmenin en yaygın iki yoludur.
1:22

Şüpheli hesaplar için ödenek

Şüpheli Hesaplar Karşılığını Anlamak

Kredi tahsilatlarına yönelik şirket politikaları ve prosedürleri ne olursa olsun, kredi kullanan bir işlemde ödemenin alınamaması riski her zaman mevcuttur. Dolayısıyla, bir şirketin bu riski şüpheli alacak karşılığı tesis ederek ve şüpheli alacak giderini mahsup ederek gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eşleştirme ilkesine göre, satışla ilgili giderlerin hasılatın elde edildiği aynı hesap döneminde kaydedilmesini sağlar. Şüpheli alacak karşılığı ayrıca şirketlerin alacaklarının gerçek değerini daha doğru tahmin etmelerine yardımcı olur.

Şüpheli alacak karşılığı ilk satışla aynı hesap döneminde belirlendiğinden, işletme hangi alacakların ödeneceğini ve hangilerinin temerrüde düşeceğini kesin olarak bilemez. Bu nedenle, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP), karşılığın satışla aynı hesap döneminde oluşturulması gerektiğini, ancak beklenen veya tahmin edilen bir rakama dayanabileceğini belirtir. Karşılık, hesap dönemlerinde birikebilir ve hesaptaki bakiyeye göre ayarlanabilir.

Şüpheli Alacak Karşılığının Kaydedilmesi

Tahsil edilmesi beklenmeyen ticari alacakların dolar tutarını tahmin etmek için iki temel yöntem mevcuttur.

Satış Yüzdesi Yöntemi

Satış yöntemi, dönem için toplam dolar satış tutarına düz bir yüzde uygular. Örneğin, önceki deneyimlere dayanarak, bir şirket net satışların %3’ünün tahsil edilemeyeceğini bekleyebilir. Dönem için toplam net satış 100.000 $ ise, şirket aynı anda 3.000 $ şüpheli alacak gideri bildirirken 3.000 $ şüpheli hesaplar için karşılık ayırır.

Takip eden hesap dönemi 80.000$ net satışla sonuçlanırsa, şüpheli alacaklar karşılığında ek 2.400$ raporlanır ve ikinci dönemde şüpheli alacak giderine 2.400$ kaydedilir. Bu iki dönemden sonra şüpheli hesaplar karşılığındaki toplam bakiye 5.400 $’dır.

Alacak Yaşlandırma Yöntemi

Şüpheli alacaklar karşılığının tahmin edilmesinde kullanılan ikinci yöntem yaşlandırma yöntemidir. Tüm ödenmemiş alacaklar yaşa göre gruplandırılır ve her grup için belirli yüzdeler uygulanır. Tüm grup sonuçlarının toplamı, tahmini tahsil edilemeyen tutardır.

Örneğin, bir şirketin vadesi 30 günden az olan 70.000 $’lık alacak hesabı ve vadesi 30 günden fazla olan 30.000 $’lık alacak hesabı vardır. Önceki tecrübelere dayanarak, 30 günden daha eski alacakların %1’i tahsil edilemeyecek ve en az 30 günlük alacakların %4’ü tahsil edilemeyecek.

Bu nedenle, şirket 1.900 ABD Doları ((70.000 ABD Doları * %1) + (30.000 ABD Doları * %4) tutarında bir ödenek bildirecektir. Bir sonraki muhasebe dönemi, ödenmemiş alacak hesaplarına dayalı olarak tahmini 2.500 ABD Doları tutarında bir ödenekle sonuçlanırsa, yalnızca 600 ABD Doları (2.500 ABD Doları – 1.900 ABD Doları) ayarlanan giriş tutarı olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button