Süpervizörün Rolü

Süpervizörün fabrika yönetiminde önemli bir rolü vardır. Gözetim, astların fabrika düzeyinde işte nezaret edilmesi anlamına gelir. Süpervizör, yönetim ekibinin bir parçasıdır ve birinci kademe yöneticilerin atamasını elinde tutar. Verimliliğe ulaşmaya yardımcı olan birçok işlevi yerine getirmesi gereken bir kişidir. Bu nedenle amir, yürütme düzeyinde önemli bir rolü olan tek yönetici olarak adlandırılabilir. Müfettişlere işçi diyen bazı filozoflar vardır. Onlara yönetici diyen filozoflar da var. Ama aslında yönetici veya operasyon yöneticisi olarak adlandırılmalıdır. Birincil işi, işçileri operasyonel yönetim düzeyinde yönetmektir.

Bir süpervizör, aynı anda çoklu rol oynar –

Bu nedenle, etkili ve verimli denetimin daha iyi iş performansına hizmet etmeye, iyi insan ilişkileri kurmaya, cana yakın ve işbirlikçi bir ortam yaratmaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Bunların hepsi üretkenliği artırmaya yardımcı olur.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button