Standart Dil, Kullanımlar, Tarihçe, Örnekler, Artıları ve Eksileri

Kazan Plakası Nedir?

Standart terim, orijinalde büyük değişiklikler yapılmadan tekrar kullanılabilen standartlaştırılmış metin, kopya, belgeler, yöntemler veya prosedürler anlamına gelir. Yazılı veya dijital belgelerin yapısında ve dilinde verimlilik ve standardizasyonu artırmak için yaygın olarak bir ortak metin kullanılır. Buna sözleşmeler, yatırım prospektüsleri ve tahvil sözleşmeleri dahildir. Sözleşme hukuku alanında belgeler, sözleşmelerde jenerik veya standart olarak kabul edilen bir dil olan basmakalıp bir dil içerir.

Temel Çıkarımlar

  • Standart dil, sözleşmeler gibi çeşitli standart belgelerde bulabileceğiniz tek tip bir metindir.
  • Metnin ortak metin pasajları genellikle kolayca doldurulan ve sonradan kişiselleştirilen şablonların parçasıdır.
  • Terim, bilgisayar dünyasında çeşitli programlarda kullanılan kod parçacıklarını tanımlarken de kullanılır.
  • Kazan plakası teriminin kullanımı, buhar kazanları yapmak için şablon olarak çelik plakaların kullanıldığı 19. yüzyıla kadar uzanır.
  • Standartlar zamandan ve paradan tasarruf sağlar, ancak sözleşmeler söz konusu olduğunda yalnızca bir tarafı da kayırabilir.

Kazan Plakaları Nasıl Çalışır?

Standart, orijinalinde herhangi bir önemli değişiklik olmaksızın yeni bir bağlamda birden çok kez yeniden kullanılabilen herhangi bir metin, belge veya prosedürdür. Standartlar, şirketler, yasal firmalar ve tıbbi tesisler dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından çevrimiçi olarak ve yazılı belgelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kullanıcılar, bir belgeyi farklı kullanımlara göre uyarlamak için dilde veya metnin belirli bölümlerinde küçük değişiklikler yapabilir. Örneğin, bir medya bülteninin alt kısmında, genellikle şirket veya ürün hakkında bilgi içeren ve halka dağıtılmadan önce farklı durumlar için güncellenebilen standart bir dil bulunur.

Terim ayrıca, tekrar tekrar oluşturulabilen ve yeniden kullanılabilen kodlamaya atıfta bulunarak bilgi teknolojisi endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durumda, BT uzmanının orijinal yapıda büyük değişiklikler yapmadan kodun yalnızca bir kısmını mevcut ihtiyaca uyacak şekilde yeniden çalışması gerekir.

Şablonları düşündüğünüz gibi bir ortak metin düşünün. kullanıcıya farklı ihtiyaçlara uyacak şekilde değiştirilebilen temel bir metin veya belge yapısı sağlayan.

Boilerplate’in Tarihi

19. yüzyılda, buhar kazanlarının yapımında şablon olarak kullanılan bir çelik levhaya atıfta bulunulan bir kazan plakası. Bu standartlaştırılmış metal plakalar, editörlere, reklam yazarlarının ve diğerlerinin bazen yayınlanmak üzere sundukları, genellikle basmakalıp ve orijinal olmayan çalışmaları hatırlattı.

Hukuk mesleği, 1950’lerin ortalarında, Bedford Gazette’deki bir makalenin, genellikle yasanın etrafından dolaşmak için tasarlanmış ince yazılar içerdiği için standart kalıpları eleştirdiği 1950’lerin ortalarında, basmakalıp terimini kullanmaya başladı.

İşletmeler artık sözleşmelerde, satın alma sözleşmelerinde ve diğer resmi belgelerde ortak maddeler kullanıyor. Standart hükümler, işletmeleri dilde hatalar veya yasal hatalar yapmaktan korumak için tasarlanmıştır.

Bu pasajların ifadeleri genellikle standart belgeleri gerçekten okumadan veya anlamadan imzalayacak olan müşterilerle müzakereye uygun değildir. Üstün pazarlık gücüne sahip bir tarafça yazılan ve daha zayıf bir tarafa sunulan bu tür bir şablona, hukuk mesleğinde genellikle bir katılım sözleşmesi denir. Mahkemeler, bu tür sözleşmelerin hükümlerini zorlayıcı veya haksız buldukları takdirde iptal edebilirler.

Boilerplating, herhangi bir faaliyette orijinallik eksikliği veya samimi çabaya atıfta bulunmak için aşağılayıcı bir terim olarak da kullanılabilir.

Modern Dünyada Standart Dil

Çağdaş zamanlarda, kazan plakası terimi, çeşitli ayarlara yaygın olarak uygulanır. Normalde standartlaştırılmış bir yöntem, biçim veya prosedüre atıfta bulunur. Bilgisayar programcıları yeni bir program yazmak için standart kod kullanmaktan bahseder çünkü modern programlar milyarlarca kod satırından oluşabilir ve bunları sıfırdan yazmak neredeyse imkansızdır.

Pazarlama ve halkla ilişkilerde standart, pazarlama materyallerinde veya basın bültenlerinde nadiren değişen dil bloklarına atıfta bulunur. Genellikle bir şirketin misyonunu ifade etmek veya onu olumlu bir şekilde yansıtmak için yazılırlar ve genellikle çeşitli yayınlarına, basın bültenlerine veya birçok web sitesindeki Hakkımızda sayfası da dahil olmak üzere web sayfalarına eklenirler.

Boilerplate’in Avantajları ve Dezavantajları

Kazan levhaları, zaman ve para tasarrufu sağlayan bir yöntem olarak kabul edilir. Şirketler, yeni belgeler veya sözleşmeler hazırlayarak kaynakları boşa harcamak zorunda kalmaz. Mevcut belgeleri veya şablonları amaçlarına uygun şekilde güncelleyebilirler. Benzer şekilde, BT uzmanları çevrimiçi olarak yeni metin ve belgeler oluşturmak için mevcut kodda birkaç değişiklik yapabilir.

Kazanç levhaları hataların önlenmesine yardımcı olabilir. Orijinal belgeler ve dil, hatasız olduklarından emin olmak için genellikle incelenir, bu da gelecekte daha az baş ağrısı anlamına gelir. Bu, özensiz çalışmalardan doğabilecek her türlü yasal sorunlardan şirketlere ve bireylere koruma sağlar. Standart formlar kullanıcılara tutarlılık da sağlar. Bu, bir sözleşmeden veya belgeden diğerine yanlışlıkla sapma olasılığını önler.

Ancak bunlarla birlikte gelen bazı dezavantajlar da var. Örneğin, basmakalıp levhalar, bazı ince baskılarda olduğu gibi, genellikle pano boyunca düz bir şekilde kullanılır. Her zaman her duruma uygun değildirler. Çoğu durumda, insanlar küçük yazıları okumazlar ve bir sözleşmeye bağlı olmak gibi uymaları gereken koşulların farkında değildirler.

Sözleşmeye dayalı standart metinler genellikle yalnızca bir tarafı, genellikle de yazarı destekleyen bir dil içerir. Bu durumlarda şirketler, bireylerin bu bölümleri atlayacağına veya gözden geçireceğine güvenir.

Artıları

  • Kazan plakaları zamandan ve paradan tasarruf sağlar

  • Hataya daha az yer ve daha fazla tutarlılık vardır

Eksileri

  • Boilerplates her bireye özel olarak tasarlanmamıştır.

  • Genellikle bir sözleşmede yalnızca bir tarafı tercih ederler.

Standart Dil Örnekleri

Bir banka konut kredisi başvurusunda bulunan herkes için standart bir sözleşme kullanabilir. Banka çalışanları ve kredi başvuru sahipleri, her yeni başvuru sahibi için tamamen yeni bir belge oluşturmak yerine, koşullara bağlı olarak boşlukları doldurabilir veya onay kutuları listesinden seçim yapabilir. Bu belgeler tipik olarak değiştirilmeden kalır, böylece onları kullanan taraflar standart metindeki küçük değişikliklerin bile neden olabileceği olumsuz koşulları kabul etmeye yönlendirilmezler.

Bir şablona başka bir örnek, birçok sözleşmede görünen ince baskıdır. Bu bölüm, birçok cep telefonu sözleşmesinde olduğu gibi genellikle durağandır. Bu, birinin hizmeti için geçerli olabilecek ücretleri, ücretleri ve diğer kuralları gösterir. Ancak şirketler gerektiğinde metinde küçük değişiklikler yapabilir.

Standart SSS

Ortak Açıklama Nedir?

Standart bir beyan, şirketler tarafından yaygın olarak yayınlanan standart bir beyandır. Bu ifade oldukça geneldir ve belirli bir amaca uyacak şekilde biraz değiştirilebilir, örneğin bir medya soruşturmasına veya bir tüketici şikayetine e-posta yanıtı olarak. Bu nedenle, basmakalıp beyanlara genellikle basın bültenlerinde, kurumsal bir web sitesindeki Hakkımızda bölümünde veya yazılı iletişimlerde bulunur.

Ortak Proje Nedir?

Standart proje, yeni projeler oluşturmak için kolayca değiştirilebilen bir proje kurulumudur. Kullanıcı, orijinal projeyi, temelini ve yapısını, orijinali değiştirmeden yenisini kurmak için kullanabilir. Bu genellikle kodlayıcıların web sayfalarında değişiklik yapmak için mevcut kodu güncellediği bilgi teknolojisi sektöründe bulunur.

Neden Ortak Dil Olarak Adlandırılır?

Kalıp dili terimi, çelik levhaların buhar kazanları oluşturmak için şablon olarak kullanıldığı 19. yüzyıla kadar uzanır. Terimin bu uygulaması, 1950’lerin ortalarında hukuk mesleğinde, şirketlerin kanunları aşmak için ince yazıları nasıl kullandıklarını açıklamak için kullanıldı.

Bir Basın Bülteni Örneğinde Bir Standart Nedir?

Bir basın bültenindeki ortak metin genellikle en altta bulunur. Bu metin, izni yayınlayan şirketi kısaca tanımlamak ve açıklamak için kullanılır.

Bir Sözleşmede Ortak Madde Maddesi Nedir?

Standart madde, bir sözleşmede belgenin sonunda veya altında bulunan standart bir bölümdür. Bu madde normalde, bir sözleşmenin ne zaman bozulduğu ve herhangi bir sorunun ve anlaşmazlığın nasıl çözüldüğü dahil olmak üzere, hangi tarafların uyması gerektiği konusunda uygulanan belirli koşulları ana hatlarıyla belirtir.

Alt çizgi

Standartlar, kurumsal ve bilgi teknolojisi sektörlerinin büyük bir parçasıdır. Bu araçlar, metin ve belgelerin tekrar tekrar kullanılmak üzere oluşturulmasına izin vererek zamandan ve paradan tasarruf etmeye yardımcı olur. Örneğin, ince baskı veya basmakalıp madde yasal sözleşmelerde bulunurken, basmakalıplar basın bültenlerinde bulunan standart mesajlardır. Bir amaca hizmet etseler de, bu bölümlere rastlarsanız göz gezdirmemeniz gerektiğini unutmamak önemlidir. Bunun nedeni, genellikle haklarınız hakkında önemli bilgiler içermeleridir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button