Stagflasyon Nedir?

Stagflasyon, yüksek enflasyonun (fiyatların artmasına yol açan) artan işsizlik oranları ve azalan üretim seviyeleri/ekonomik büyümedeki durgunluk ile çakıştığı alışılmadık bir ekonomik durumdur.

Stagflasyonun genellikle “doğal olmayan” olarak tanımlanmasının nedeni, çoğu durumda zayıf ekonomilerin yüksek enflasyon oranları görmemesidir. Bunun nedeni, ortalama piyasa ekonominizde, enflasyonun aslında düşük ekonomik büyüme seviyeleri tarafından engellenmesidir: Bunun sonucunda ortaya çıkan düşük tüketici talebi, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışları önler. Stagflasyon genellikle emtia fiyatlarındaki keskin artışlarla tetiklenir.

Stagflasyona Ne Yol Açar?

Stagflasyonun aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi potansiyel nedeni vardır:

  • Devletin para arzını genişletmesi: Örneğin, hükümetler para bastığında veya merkez bankalarının para politikaları kredi ürettiğinde, para arzı artar ve bu enflasyona yol açar.
  • Azalan verimlilik seviyeleri: Üretim daha az verimli olduğunda ve sonuç olarak verimlilik düştüğünde, maliyetler arttıkça çıktı da aynı şekilde düşer.
  • Arz yönlü şok: Yukarıda açıklandığı gibi, petrol gibi emtia fiyatlarındaki artışlar, aynı şekilde nakliyeyi daha pahalı hale getirerek işletme maliyetlerini artırır.
  • Artan yapısal işsizlik: Örneğin, büyük teknolojik değişiklikler durumunda, geleneksel endüstrilerdeki düşüş, yapısal işsizliğin yanı sıra çıktıda düşüşlere neden olur. Bu durumlarda, artan enflasyonla birlikte işsizlik artabilir.
  • Merkez bankası faiz oranlarını yükseltmesi: Bu, şirketlerin daha fazla mal ve hizmet üretmesini engelleyerek büyümeyi yavaşlatabilir.
  • Çelişkili daraltıcı ve genişletici politikalar: Çoğu durumda bunlar ekonomik büyümeyi azaltır ve enflasyonu artırır.
  • Petrol fiyatlarında ani artışlar: 1970’li yıllarda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Batılı ülkelere ambargo uygulamasıyla bu artış yaşandı. Dünya çapında petrol fiyatları fırladı ve bu da malların maliyetinin artmasına neden oldu. Bunun sonucunda işsizlik arttı.
  • Şehirlerde çeşitlendirilmemiş ekonomiler: Şehir ekonomilerini çeşitlendirmek, ekonomiye stagflasyonu engelleyecek kadar fayda sağlayabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button