Sözlü ve Yazılı Kültür — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın yazarı Walter J. Ong’dur ve konusu sözlü ve yazılı kültür arasındaki farkları ele almaktadır. Kitap, özellikle sözlü kültürün düşünme ve anlatım biçimini inceler ve sözlü kültürden kaynaklandığı için hep sözlü kültürü alıntılayarak irdeleyen okuryazar düşünme ve anlatım biçimini ele alır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button