Sosyolojik Unsurlar 2 / Dış Politika Üzerine Okumalar 6 — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı “Sosyolojik Unsurlar 2 / Dış Politika Üzerine Okumalar 6” ve yazarı Dr. Ertan Efegil’dir. Kitap, dış politika analizi üzerine yapılan temel çalışmaları Türkçe literatüre kazandırmayı amaçlayan bir seri olarak kaleme alınmıştır. Türkiye ve diğer Üçüncü Dünya ülkelerinde dış politika konularının analizi genellikle tarihsel gelişim ve jeopolitik kuram bağlamında değerlendirilmekte, Batı’da ise sosyolojik ve psikolojik unsurların etkileri üzerinde durulmaktadır. Kitap, ideoloji, tarihsel hafıza, rol teorisi, ahlak, etik, insan hakları ve fikirler gibi sosyolojik unsurlar üzerine çalışan akademisyenlerin görüşlerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Kitabın amacı, bu alanda yazılan teorik çalışmaları Türkçe literatüre kazandırmak ve genç akademisyenlerin bu kaynaklardan faydalanmalarını teşvik etmektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button