Sosyoloji Ne Demek? Sosyolojinin Dalları Nelerdir? Kısaca

 • Sosyoloji, insan davranışının, diğer insanlarla ilişkilerinin, tepki kalıplarının incelenmesidir. Sosyal değişimleri incelemeyi başaran ve insan davranışının her yönünü araştıran bir çalışma alanıdır.
 • Sosyoloji çalışması, insan toplumunun incelenmesiyle ilgilenir. İnsan toplumu o kadar geniş ve çeşitlidir ki, özelliklerini tek bir sınıflandırma yoluyla incelemek imkansızdır. Dolayısıyla sosyoloji, bir sosyologun anlaması gereken birçok alt ve yan dal içerir.

Sosyoloji Branşları

 • Aile Sosyolojisi: Aileler toplumun temel yapısıdır. Farklı aileler çocuklarına farklı değerler ve yetiştirme tarzı sunar. Bu dalda, ailelerde bulunan farklı ebeveynlik yöntemleri incelenir. Bir çocukta farklı ailelerin nasıl farklı değişiklikler getirebileceği bu dal altında incelenmektedir.
 • Tarihsel Sosyoloji: Bu sosyoloji dalı, herhangi bir olayın her tarihsel yönünü inceler. Yeni bir medeniyetin veya herhangi bir savaşın insanlar ve toplum üzerinde bazı etkileri vardır. Sosyoloji ile ilgili eski, ortaçağ ve modern tarihsel yönlerin incelenmesidir.
 • Bilgi Sosyolojisi: Bir kişinin bilgisi çevreden şekillenir ve etkilenir, bu nedenle toplum bir kişinin ideolojilerini onarmada önemli bir rol oynar. Kişi kültürün, sosyal ve politik normların etkisi altındadır.
 • Din Sosyolojisi: Toplumun bölümleri veya alt grupları, üzerlerinde bir etki yaratan belirli bir dini takip eder.
 • Eğitim Sosyolojisi: Eğitim, bir insandaki en iyiyi ortaya çıkarır. Bu dal, çeşitli yerlerde farklı eğitim kurumlarını inceler. Eğitimin bir kişinin hayatına bakış açısını nasıl değiştirdiğini inceler. Ayrıca eğitim faaliyetlerinden sonra istihdam oranının ne kadar arttığını araştırır.
 • Ekonomik Sosyoloji: Her insanın toplumda farklı bir ekonomik konumu vardır. Farklı ekonomi nedeniyle, herhangi bir ürünün tüketimi farklılık gösterir. Bu, herhangi bir ürünün üretim oranını veya herhangi bir ürünün büyüme oranını inceler. Topluluklar arasında bir ürünün ihtiyacı gibi, bir toplumun Ekonomisini etkileyen birçok faktör vardır.
 • Kırsal Sosyoloji: Kırsal yapı kentten daha belirgindir. Araştırmacılardan, kırsal alanların nüfusunun kentsel alanlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Yaşam biçimleri, ideolojileri, inançları, sorunları çözme biçimleri bu dal altında incelenir.
 • Kent Sosyolojisi: Kırsal Sosyoloji gibi Kent Sosyolojisi de bir dal olarak incelenir. Kentli insanların yaşam tarzını, değerlerini ve alışkanlıklarını öğrenmek de aynı derecede önemlidir. Hırsızlık, yolsuzluk, işsizlik gibi kentsel alanlarda hızla gerçekleşen birçok şey var.
 • Politik Sosyoloji: Herhangi bir yerin siyasi senaryosu, günümüzde ve önümüzdeki yıllarda büyümeyi belirler. Bir ülkenin durumu iktidar partisinin güdülerine ve çalışmasına göre değiştirilebilir (üretken veya yıkıcı). Bu şube, siyasi parti zirveleri, yeni kurallar ve bunların toplum üzerindeki etkisiyle ilgilenir.
 • Nüfus Sosyolojisi: Sosyoloji bir toplum çalışmasıdır ve toplum bir popülasyondan oluşur. Demografi, nüfus oranını belirler. Belli bir bölgede ikamet eden insan sayısı, geçmiş yıllarda nüfusun artması veya azalması gibi nüfusla ilgili her yönü ele alır.
 • Endüstriyel Sosyoloji: İnsanların istihdamı doğrudan endüstrilerle ilgilidir. Bu nedenle, çalışanlarla sektör ilişkisi, endüstriyel çıktı, çalışanlar ve yöneticiler arasındaki etkileşim hakkında bilgi sahibi olmak önemli hale gelir.

Referanslar

 • https://www.sociologygroup.com/meaning-branches-sociology/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button