Sosyoloji Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Sosyoloji: Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş” adlı kitap, günümüz sosyoloji literatüründe önemli bir yer tutmaktadır. Anthony Giddens, modernleşme, sanayi toplumu, sınıfların dönüşümü, kentleşme, aile, küreselleşme ve ulus-devlet konularında çok boyutlu ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Kitap, herkes için önemli bir başvuru kaynağı olarak görülmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button