Sosyoloji — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Sosyoloji kitabı, Nurettin Topçu tarafından yazılmıştır. Kitapta demokrasi idarelerinin tutunabilmesi ve feyizli eserler verebilmesi için idareci ve halk arasında güçlü bir zihniyetin oluşturulması gerektiği vurgulanmaktadır. Demokrasi, mesuliyet şuuruyla hareket eden ve siyasi terbiye almış bir nesil yetiştirilmezse, sadece şekil olarak kalır ve insanlık ideallerine ulaşamaz. Bu nedenle idarecilerin, topluma bu zihniyeti aşılamak için sorumlu ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button