Sosyobiyoloji Nedir?

Sosyobiyoloji, doğal seçilimin tüm sosyal davranışların biyolojik temelini nasıl şekillendirdiğinin sistematik olarak incelenmesidir (Wilson, 1975). İnsan sosyal davranış kalıpları, genetik mirası mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayma dürtüsü gibi biyolojik zorunluluklarla açıklanabilir. Sosyobiyoloji kendini, adaptasyonun evrimsel belirleyicisi olarak genlerden çok zihinsel mekanizmaları vurgulayan evrimsel psikolojiden ayırır. Sosyobiyolojiye göre, tüm toplum özellikleri Darwinci evrimin sonuçlarıdır ve insan ve hayvan sosyalliği, genlerin ve kültürün nasıl birlikte evrimleştiğine bağlıdır (Lumsden, 2011). 1970’lerin başlarında, hayvanların sosyal davranışlarının evrimsel bir bakış açısıyla incelenmesine yönelik hem teorik hem de deneysel yaklaşımların önemli bir teorisi görüldü. Bilim adamları, ten rengi ve göz rengi gibi morfolojik özellikleri anladıkları gibi sosyal davranışı da anlamayı umuyorlardı. Bununla birlikte, diğerleri, evrimsel bir bakış açısının insan davranışına genişletilmesini hem politik olarak tehlikeli hem de bilimsel olarak geçersiz olarak gördüler (Segerstrale, 2015). Sosyobiyologlar, çiftleşme tercihleri, yavru cinsiyet oranları, uyarı çağrıları, ebeveynler tarafından gençlerin muamelesi, sokulganlık, bölgesel savunma vb. gibi sosyal fenomenlerin, hipotezlerin test edilmesiyle aydınlatılabileceğini varsayarlar. Sosyobiyologlar aynı zamanda seçilimcilerdir, yani belirli özelliklerdeki bu alım, söz konusu sosyal niteliklerin, hayvanların atalarını üremeye en uygun hale getirecek özellikleri destekleyen bir Darwinci seçilim tarihi tarafından şekillendirildiği varsayımıyla açıklanabilir. William’ın çalışmasının bir sonucu olarak, bilim adamları organizmaları sözde “gelişmiş üreme stratejistleri” olarak görmeye başladılar, bu da organizmaların sahip oldukları niteliklerin kendi türlerine karşı üreme rekabeti için taktikler olarak anlaşılabileceği anlamına geliyor. Hayvanlar ve bitkiler gibi bilinçsiz organizmalar, belirli üreme taktiklerinden oluşan bir üreme stratejisine sahip olabilirler.

Özetle;

  • Sosyobiyoloji, organizmalardaki sosyal davranışın biyolojik temelinin incelenmesidir. Sosyobiyologlar, bireylerin davranışları üzerinde tüm sosyal popülasyonların organizmasını vurgular.
  • Bilim adamları 1940’lardan beri sosyobiyolojiye benzer kavramları tartışıyorlar ve Hamilton ve Williams gibi büyük düşünürler 1960’larda sosyobiyoloji teorileri yayınladılar. Bununla birlikte, E. O. Wilson’ın kitabı, Sociobiology: The New Synthesis, sosyobiyolojiyi ana akım haline getirdi ve tartışmalara ilham verdi. Sosyobiyoloji, organizmalardaki özgeciliğin kökenleri, cinsel seçilim ve cinsel çatışma ve intragenomik çatışma ile merkezi olarak ilgilenir.
  • Sosyobiyologlar, Darwin’in evrim teorisini organizma davranışı gözlemleriyle birleştirmeye çalıştılar.
  • Bugün çok az bilim insanı kendilerini sosyobiyolog olarak adlandırsa da, sosyobiyolojik yöntemler modern hayvan davranışı araştırmalarına egemen olmaya devam ediyor.

Referanslar

  • https://www.simplypsychology.org/.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button