Sosyal Tabakalaşma Ne Demek?

  • Güç, prestij veya zenginlik temelinde insanları veya grupları sıralamaya dayanan bir eşitsizlik sistemi.
  • “Tabakalaşma” ve “sosyal tabakalaşma” terimleri sosyolojik bağlamda birbirinin yerine kullanılır.
  • Klasik olarak tartışılan üç katmanlandırma sistemi vardır: kast sistemi, sınıf sistemi ve emlak sistemi. Ancak bu sistemler, “saf” versiyonları bulunmadığından ideal tiplerdir.
  • “Toplumların çoğu (ve muhtemelen tümü), tüm insan kategorilerinin diğerlerinin üzerine yükseldiği ve nüfusun bir kesimine orantısız miktarda para, güç ve prestij sağlayan sosyal bölünme ve sosyal tabakalaşma sistemleriyle var olur” (Macionis ve Plummer 2012: 232).
  • “Sosyal tabakalaşma evrenseldir ancak değişkendir. Sosyal tabakalaşma her yerde bulunur. Yine de neyin eşitsiz olduğu ve ne kadar eşitsiz olduğu bir toplumdan diğerine değişir. Bazı toplumlarda eşitsizlik çoğunlukla bir prestij meselesidir; diğerlerinde zenginlik veya güç, farklılığın temel unsurudur. Ayrıca bazı toplumlar diğerlerinden daha fazla eşitsizlik içerir ”(Macionis 2012: 225).

Referanslar

  • https://sociologydictionary.org/stratification/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button