Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri” adlı kitabın yazarları A. Can Tuncay ve Prof. Dr. Ömer Ekmekçi’dir. Kitapta sosyal güvenliğin genel esasları, kavramı, riskleri, teknikleri, uluslararası boyutları ve ekonomi ile ilişkisi gibi konular ele alınmaktadır. Türk sosyal güvenlik sistemi, tarihsel gelişim, hukuk sistemimizdeki yeri, kurumları, sosyal sigortaların özellikleri, finansmanı ve işveren yükümlülükleri gibi detaylı bilgiler verilmektedir. Kapsamlı bir içeriğe sahip olan kitap, ayrıca bireysel emeklilik sistemi, katılmasız sosyal güvenlik sistemi, sosyal yardımlar ve hizmetler gibi konuları da ele almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button