Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi” kitabı, istatistik ile dostluk kurma ve sürdürme noktasında araştırmacılara ve öğrencilere fayda sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Pratik bilgiler sunmayı hedefleyen kitap toplamda 8 bölümden oluşmaktadır. Araştırma alanında yaygın olarak kullanılan konuların ele alındığı kitap, her bir konu için birden fazla örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kitabın bölümleri şunlardır: SPSS Programı Menüleri, Verilerin Analize Hazırlanması Süreci, Veri Yapısının Tanımlanması, Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi, Fark Testleri, Korelasyon ve Regresyon Analizleri, Parametrik Olmayan İstatistiksel Testler, İstatistiksel Bulguların Raporlaştırılması. Bu bölümlerde detaylı açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

Kitap, Doç. Dr. E. Serra Yurtkoru, Doç. Dr. Murat Çinko ve Beril Durmuş tarafından kaleme alınmıştır. “Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi” adlı kitabın amacı, istatistik konularında çalışan araştırmacılara ve öğrencilere yardımcı olmaktır. Kitap, pratik bilgiler sunmaktadır ve çeşitli konuları detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button